CHARLOTTA ÖSTLUND
Variaatioita
Galleria Sculptor, Helsinki, 2024 Variaatioita-näyttelyn teosten taustalla ovat pohdinnat materian ja olemassaolon jatkuvasta muutoksesta: työskentely hauraiden kasvinosien parissa tuo muutos- prosessit konkreettisesti läsnä oleviksi. Ympärillä olevaa kasvillisuutta seuraamalla voi havainnoida jatkuvaa rakentumista ja hajoamista. Tämä muutosprosessi, joka yleensä tapahtuu muutamien kuukausien aikana, voi joissakin muissa tapauksissa kestää miljoonia vuosia, tai olla kätkössä omassa kehossamme.

Näyttelyssä on esillä veistoksellisia teoksia sekä stop motion -animaatio. Useat näyttelyn teoksista on tehty erilaisista siemenistä. Esimerkiksi tilallinen teos Beam liikkuu miltei koko galleriatilan läpi, vaikka teoksen massa on hyvin pieni. Englanninkielinen sana "beam" viittaa sekä fyysisten rakenteiden tukemiseen (suomeksi palkki) että näennäisesti aineettomaan linjaan (suomeksi säde).

Sedimentti-sarjassa taiteellista työskentelyä tarkastellaan ekosysteeminä. Se, mikä taiteellisessa työskentelyssä on usein mentaalinen prosessi, jossa uudet teokset perustuvat kokemukseen aiemmista teoksista, on Sedimentti-sarjassa myös konkreettista: vanhempien teosten osia on mukana uusissa teoksissa.

Musiikissa termi "variaatio" viittaa olemassa olevan materiaalin muuttumiseen uudeksi kokonaisuudeksi, kun taas biologiassa sillä voidaan viitata lajin yksilöiden välisiin eroihin. Näyttelyn nimi voidaan nähdä viittauksena johonkin asiaan ja sen muunnelmiin, jotka pohjimmiltaan ovat yhtä.


Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskuksen Uudenmaan taidetoimikunta ja Konstsamfundet. Taiteilijan työskentelyä on tukenut Svenska kulturfonden ja Taiteen edistämiskeskus.
Suomi