CHARLOTTA ÖSTLUND


 "Jag arbetar med skulptur i en tidskrävande process som en plattform för att behandla människans tillvaro. Verken innehåller ofta omformat, skört växtmaterial, de är därför inte statiska utan genomgår delvis en långsam förändringsprocess. Denna egenskap är en del av verken och dess tolkning. Tillvarons skörhet har visat sig vara ett centralt tema i mitt arbete.

Jag är intresserad av att bygga verk som får både betraktaren och mig själv att sakta in, fördjupa sensibiliteten och öva på att ta hänsyn till omvärlden i allmänhet. Min förhoppning är att mitt arbete kan berika den poetiska blicken på vår fysiska värld, och låta den tala till oss även om immateriella förhållanden."

Charlotta Östlund (f. 1973 i Sverige) bor och arbetar i Helsingfors, Finland.

Svenska