CHARLOTTA ÖSTLUND

Keskustelu

Sekatekniikka
Konstfack, Tukholma (2000)

Keskustelu perustuu kokemukseen tästä yhteisestä todellisuudesta jonka osia yksilöinäolemme. Tuleeko tästä todellisuudesta yhteistä silloin kun yritämme ymmärtää toisiamme keskustelun kautta? Olen järjestänyt keskusteluja viiden ihmisen kanssa, joissa oma osani keskustelusta on ollutesineiden tekeminen. Kaikki viisi keskustelua ovat samasta esineestä. Keskustelukumppanin ajatukset ja assosiaatiot tästä esineestä ovat olleet lähtökohtia uudelle esineelle. Tästä yhdestä yhteisestä esineestä syntyi siten viisi uutta esinettä. Tämän jälkeen jokaiselta keskustelukumppanilta kysyttiin ajatuksia uudesta, hänen kanssaan käytyjen keskustelujen pohjalta syntyneestä esineestä, ja näiden pohjalta valmistin taas uuden esineen ja sama prosessi toistettiin taas uudelleen.

Suomi