CHARLOTTA ÖSTLUND

Läsnäolo

Julkinen taideteos
Eiraskolan, Tukholma, SE
(2002) 

Läsnäolo koostuu neljästä teoksesta jotkakäsittelevät läsnäolemisesta. Katsojat aktivoivat teokset fyysisesti omalla kehollaan tai ajatuksellisesti. Tarkoitukse na on herättää katsoja havaitsemaan yhteytensä ympäristöönsä, ja sitä kautta kokemaan läsnäolonsa ympäröivässä tilassa, paikassa ja ajassa.
Suomi