CHARLOTTA ÖSTLUND

Närvaro 

Byggnadsfast konst i Eiraskolan, Stockholm
(2001-2002 )


Ett verk i fyra delar som rör sig runt tanken om att vara närvarande. Verkets delar aktiveras av betraktaren,
fysiskt eller mentalt. Avsikten är att man ska bli uppmärksammad på sitt direkta samband med omgivningen
och därmed uppleva sin egen närvaro.
Svenska