CHARLOTTA ÖSTLUND


Foto: Arttu Kokkonen

ART ODYSSEY 2021

Utställningen för oss till science fiction-världen

Konstmuseet Gösta 6.11.2021—17.4.2022


Art Odyssey 2021 är en utställningshelhet som fått sin inspiration från science fiction. Utställningen presenterar åtta verk av nutidkonstnärer i vilka man kan se intryck både från litteratur och från filmer. I valen av verken har man koncentrerat sig på videor, skulpturer och andra rumsliga konstverk.

När man anländer till utställningsutrymmet är öppningsvyn som begynnelseepisoden i en film. Någonting har hänt, endast resultatet av händelserna syns och det överlåts till betraktaren att dra slutsatser. I utställningsuppsättningen har man använt sig av konstmuseet Göstas stora utställningssals gigantiska proportioner så att utställningen tar i besittning hela salen från golv till tak.

Konstnärerna är Lauri Astala, Petri Eskelinen, Roland Persson, Joseph Popper, Tiina Raitanen, Kimmo Schroderus, Magnus Wallin och Charlotta Östlund. Utställningen har kuraterats av Petri Eskelinen och Kimmo Schroderus.

Mer information:
Serlachius museer
Uställningstrailer

Svenska