CHARLOTTA ÖSTLUND

Fonetisk Övning

I utställningens titelverk Fonetisk övning (ljudverk) hör man ljuden av en blåmes och
en människa som försöker imitera den. Med kontrasten mellan fågelns självklara beteende och
personens problem att identifiera, repetera och tolka fågelns ljud vill jag försöka beröra frågor i
gränslandet mellan anpassning, självutplåning och utveckling. Även utställningens övriga verk
behandlar samma tema.

Galleria Huuto Femkanten, Helsingfors (2006)
Svenska