CHARLOTTA ÖSTLUND

Identitet

Från utställningen Identitet, Meken, Smedjebacken, (SE)
(2017)

Svenska