CHARLOTTA ÖSTLUND

Loop

växtdelar, färgade kronblad, metallfolie, betong, pärlor mm.
(2022)
Offentligt verk för Närvårdsenheten, Vårdcentrum Tierp Älvkarleby
Beställare: Region Uppsala, projektledare: Eva Rosengren

Loop - En stor gemensam berättelse, skapad av små, individuella delar. Växtdelarna, som Loop är uppbyggd av, formar tillsammans upplevelsen av en sammanhållen slinga. Där finns ett antal detaljer att fördjupa sig i. De är skapade av omformade naturmaterial, ibland i kombination med konstgjorda material.

Min förhoppning är att dessa fysiska element kan tala till oss även om immateriella, mänskliga förhållanden. Jag har strävat mot att skapa ett verk med möjlighet att spegla en stor spännvidd av känslor och erfarenheter; tyngd och hoppfullhet, sammanhang och tröst.

Svenska