CHARLOTTA ÖSTLUND

Ödetomtsverser

I utställningen Ödetomtsverser - Joutomaan säkeitä visas en samling lågmälda objekt, var och ett varsamt och noggrant sammanfogat av mestadels olika växtdelar, och somliga med artificiella inslag.

Utställningen är ett resultat av det intresse jag under en längre tid haft för förhållandet mellan det redan existerande och något egentillverkat, samt mellan det förgängliga och det beständiga. Jag har dragit paralleller mellan detta och människans förutsättningar och hennes önskningar och handlingar. Därför plockar jag upp material, ofta växtelement, som jag omformar och ibland kombinerar med egentillverkade delar. Detta tillvägagångssätt fungerar för mig som en plattform för att behandla människans tillvaro.

I verken finns ett spänningsförhållande mellan skörhet och tålighet: överblommade tussilagor och pärlor, lav och brons, kronblad och sten, de olika beståndsdelarna har varierande livslängd. Vissa element visas kanske bara denna gång, andra kan någon gång skapa en helhet tillsammans med en ny komponent.

Jag hoppas att de enheter som här finns framlyfta för stillsam betraktelse kan bidra till skärpt uppmärksamhet på den tystlåtna omgivningens sjudande innehåll, skapa associationstrådar som sträcker sig åt olika håll och kopplar ihop de olika skärvorna, och att de i förlängningen har något att berätta om livet i allmänhet.

MUU Galleria, Helsingfors (2017)

Svenska