CHARLOTTA ÖSTLUND

Förhoppningens sköra stängel

I mitt arbete tar jag spjärn mot någonting som finns runt mig, denna gång en samling funna växtdelar.
Jag använder element från människans närmaste omgivning för att försöka beröra frågor om hennes
tillvaro i allmänhet. Verken i utställningen har vuxit fram genom mitt intresse för relationen mellan
äkta och imiterande material, och jag märker att jag plötsligt har gläntat på dörren till den långa
tradition där blomstermotiv använts för att berätta något bortom det botaniska.

De upplockade växtbitarna är sammanförda med delar som jag gjort själv, och med konstgjorda. Här
finns möjligheten att se naturen som en representant för människans ursprungliga förutsättningar,
medan det tillverkade berättar om hennes behov och längtan. Jag har velat skapa en ordlös berättelse
om denna spröda koppling mellan våra villkor och våra förhoppningar.

Galleria Huuto Nylandsgatan, Helsingfors (2012)

Svenska